Invent

Skat


Skattetrykket må ikke stige, og skatten på arbejde skal ned. Skattesystemet skal virke fremmende på en bæredygtig udvikling

Skatteopkrævningen skal være så lav og så retfærdigt fordelt som muligt. Mht. størrelsen, så bør det danske skattetryk ikke stige yderligere. Et regulært skattestop for hver enkelt skat og afgift er for ufleksibelt, men skal afløses af en regel om at skattetrykket som sådan ikke må stige. Hvad angår fordelingen af skattetrykket, så må det nødvendigvis være sådan, at de rigeste betaler mest, men heller ikke her skal skattetrykket stige, da det skal kunne betale sig at sætte noget i gang. Det skal også kunne betale sig at arbejde, og derfor skal skat på arbejde ned. Det kan ske ved en forhøjelse af grænsen for topskat og en sænkelse af mellemskatten.

Det er vigtigt at skattesystemet fremmer en bæredygtig udvikling. Det skal overvejes om nogle skatter skal sænkes, som f.eks. moms på økologiske og miljømærkede varer. Nogle områder man kunne overveje at beskatte yderligere er: Skat på olie- og gasindvinding og CO2-udslip i Nordsøen, kørselsafgift for biler, højere afgifter på CO2, el, olie og kul, skat på brændstof til fly og færger, afgift på reklamer og uønskede kemiske stoffer, afskaffelse af transportfradraget og højere grøn ejerafgift på privatbiler. Den slags skatteomstillinger skal dog ikke gøres fra en dag til en anden og skal afvejes i forhold til konkurrenceevne m.v.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top