Invent

Rygning


Rygere må ikke udsætte andre for passiv rygning og må heller ikke være samfundet til økonomisk last

Rygning giver store gener for mange mennesker og samfundet store udgifter. Desuden dør tusindvis af mennesker hvert år i Danmark af tobaksrelaterede sygdomme. Samfundet skal indrette forholdene for tobak ud fra dette. Rygning skal derfor være forbudt på hospitaler, skoler, daginstitutioner og lignende, hvor der er børn eller syge tilstede. Det skal desuden være ulovligt forsætligt at udsætte en anden person for passiv rygning uden denne persons udtrykkelige tilladelse. Det indebærer bl.a. at rygning på cafeer og restauranter m.v. kun må være tilladt i afmærkede og klart adskilte områder.

Det bør være forbudt for offentligt ansatte rollemodeller, som pædagoger og lærere at ryge i arbejdstiden.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top