Invent

Pension


Der bør kun gives folkepension til ældre, der ikke selv kan sørge for et tilsvarende rådighedsbeløb

Flere og flere mennesker når at fylde 100 år. Det er en glædelig udvikling, at vi kan få et langt og sundt liv – specielt hvis arbejdsmarkedet også fungerer for dem over 45. Jeg mener, at man bør gå langt for at sikre folkepensionen til alle over 65 år. Men der går jo ikke, hvis pensionsudbetalingerne til en person for ofte nærmer sig det beløb han/hun har indbetalt i skat i sit arbejdsliv, og det sker faktisk stadig oftere. Så hvis ikke de yngre skal brandbeskattes, må der ske en stadig større selvpensionering og man må indstille sig på, at folkepensionen ikke nødvendigvis fremover kan være til de, der kan klare sig selv. Folkepensionen bør udbetales til de dårligst stillede ældre, så alle kan holdes over en minimumsgrænse for hvad et anstændigt ældreliv er.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top