Invent

Narkotika


Gademarkedet for hårde stoffer skal fjernes, ved at hjælpe misbrugerne. Blødere stoffer skal afkriminaliseres

Det største problem ved narkotika er det spor af kriminalitet, som det trækker efter sig. For at mindske kriminaliteten bør stofmisbrugere i nogle tilfælde kunne tilbydes de stoffer, som de er afhængige af som en del af en behandling. Stofmisbrugere skal hurtigt kunne komme i gode behandlingstilbud. Salg af hash og lignende blødere stoffer skal kun være tilladt af steder med en bevilling, og besiddelse af små mængder hash og dyrkning af hamp skal være tilladt. Indtægterne fra salgs-licenserne skal finansiere udgifter ved systemet, samt behandling. Besiddelse af og særligt salg af hårde stoffer skal være forbundet med langvarige indespærrings- og behandlingsstraffe.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top