Invent

EU


Danmark skal gå efter at være et fuldt og aktivt medlem af EU

EU skal udbygges som et forpligtende samarbejde mellem selvstændige lande. Der er meget der ikke kan løses af lande individuelt, fordi varer og mennesker flyder mellem landene.

Det er derfor vigtigt at have et stærkt europæisk organ, der kan varetage at gennemføre rimelig lovgivning for hele EU og for at være i stand til ikke blot at blive underlagt USA’s (og andres) interesser. EU skal naturligvis ikke blande sig i ting, der bedst varetages af de nationale parlamenter. Der er mange problemer forbundet ved et sådant europæisk samarbejde (f.eks. støtteordninger, handelsaftaler etc.) og ikke alle beslutninger vil være lige gode. Men det er vigtigt, at Danmark kaster stor styrke ind i at få samarbejdet til at køre bedst muligt, og undgå, at lobbygrupper med særinteresser bliver i stand til at sætte dagsordenen, hvilket kan blive tilfældet, hvis de demokratiske kræfter undlader at gøre deres indflydelse gældende.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top