Invent

Energi


Danmark skal gå efter førertrøjen på vedvarende energi området

Danmarks nuværende energiforsyning er ikke bæredygtig. Danmark er en af verdens største syndere mht. udledning af kuldioxid og olie/kul/gas forsyningerne vil ikke vare evigt. Danmark bør være et af verdens førende lande indenfor energibesparelser og udvikling af vedvarende energi teknologier.

Ved at være i førertrøjen  kan der også opnås store eksport- og markedsføringsgevinster. Det offentlige skal støtte denne udvikling med målrettede investeringer. Danmark skal arbejde i EU og i WTO på, at energipriserne afspejler de reelle omkostninger ved energiproduktionen. Fossile brændsler og atomkraft får store skjulte tilskud, bl.a. ved ikke at skulle betale for miljøomkostningerne.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top