Invent

Børn og unge


Der skal langt større fokus på og ressourcer til børn og unge området.

Børn og unge er det danske samfunds vigtigste ressource. Børn og unge skal opleve livet som trygt, inspirerende, motiverende og udviklende. For at opnå dette, skal der sættes fokus på børn og unges hverdag i institutioner og skoler.

Der skal også være fokus på fritidstilbud og på at hjælpe børn og unge, der har problemer hjemme. Det skal være højstatus at beskæftige sig med børn og unge og det skal betragtes med allerhøjeste vigtighed. Til at fremme denne proces skal der bl.a. arrangeres obligatoriske kursusforløb for alle der arbejder med børn og unge og tilbydes billige kurser til alle forældre og interesserede. Kurserne skal give forståelse for hvordan voksne har indflydelse på børn og unge via deres væremåde, skoler og institutioners indretning, tilbud osv. De obligatoriske kurser skal om muligt integreres i pædagog og læreruddannelser. Om muligt skal lønningerne til lærere og pædagoger øges for at signalere og påskønne områdets vigtighed. Det skal desuden overvejes om lærer- og pædagoguddannelserne, som i nogle andre lande, skal integreres i universitetssystemet. Børn og unge skal også selv kunne komme på kurser i at være børn/ung i dag. Dette både for at kunne tackle problemsituationer i skole/hjem/arbejdsplads, i parforhold etc.. Kurserne kan evt. lægges ind i folkeskolen, men da folkeskolen ofte i forvejen er overbebyrdet er det måske bedre at have det udenfor.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top