Invent

Uddannelse


Fokus på gode uddannelser, er afgørende for fremtiden.

Uddannelse er vejen både til gode liv og jobs for den enkelte og for at vi kan have et godt samfund i fremtiden. Sean Connery har engang sagt, at uddannelse er det eneste han rigtig tror på. Sådan har jeg det også. Uddannelse gør mennesker i stand til at skabe deres liv og bidrage til samfundet. Uden uddannelse har man de svært og har stor risiko for både at få misbrugsproblemer og ende i kriminialitet. Uddannelse er også nødvendigt for at vi som mennesker kan håndtere og bidrage konstruktivt ift. de store ændringer som sker i verden i disse år.

Det betyder at der skal sikres tilstrækkelige bevillinger til skoler, ungdomsuddannelser og universiteter. Men det betyder også at politikere og andre skal give uddannelserne det nødvendige fokus og opbakning. F.eks. skal lærerne have bedre uddannelsesmuligheder. Lokalerne skal være i orden og være inspirerende. Gode læringsmiljøer påvirker indlæringen. Investeringer i skoler er desuden oplagt at gøre i krisetider, hvor staten ønsker at sætte gang i økonomien.

På ungdomsuddannelser og universiteter skal der være tæt og kvalificeret coaching og mentorordninger, især for dem, der har svært ved at vælge eller stå igennem.

- Lærerne skal have større opbakning og bedre uddannelsesmuligheder.
- Der skal investeres i gode uddannelser i inspirerende lokaler.
- Internationale udvekslingsforløb skal styrkes markant.

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top