Invent

Mærkesager


Kort fortalt arbejder jeg for:

- Større naturrigdomme
- Tillid og ansvar fremfor kontrol
- Skoler med faglighed og glæde
- Tid til omsorg
- Et mangfoldigt kulturliv
- Vedvarende energi
- Internationalt udsyn

I praksis betyder det bl.a.:

Naturrigdomme skal bevares og styrkes
De udfordringer, som verden står overfor, hvis natur og miljø skal bevares til kommende generationer er gigantiske. Klimaforandringer, flere mennesker, manglende styring mv. giver uoverskuelige vanskeligheder og naturen er under stadigt hårde pres. Hvis ikke vi handler mere aktivt vil verden naturmæssigt være et kedeligt sted at være om 100 år.
Danmark skal være et internationalt forbillede, der viser vejen frem. Vi skal have langt mere skov, flere nationalparker og vi skal ikke acceptere produkter og energikilder, der ødelægger klima og miljø.

Folkeskolerne skal være verdens bedste både at være i og at lære i
Danmark har en god folkeskole, der giver børn selvværd. Selvværd er afgørende for et godt liv og for at kunne klare sig godt på arbejdsmarkedet. Skolernes faglighed skal øges, men det skal ikke primært ske ved at teste mere. I stedet skal det ske ved at føre mere værdighed og skønhed til folkeskolen. Det er et vigtigt arbejde at være lærer, de står med vores fremtid i hænderne. Det skal påskønnes, også lønmæssigt. Skolerne skal være smukke og velholdte. Det påvirker både velvære og indlæring.

Vi skal vinde Dannebrog tilbage fra Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti har i de senere år fået ord som snævertsynethed og egoisme forbundet med Danmark og Dannebrog, som de bruger i alle deres kampagner. Tidligere stod Danmark og Dannebrog for frisind, livsglæde og fremsynethed og det vil jeg tilstræbe, at det kommer til igen. Der skal være plads til forskelligheder i Danmark. Mennesker med forskellig baggrund har forskelle evner og indfaldsvinkler til arbejde, mad, fritid osv. Vi skal bruge disse ressourcer aktivt og tage godt i mod dem. Der vil også være spørgsmål hvor der er uenighed, men hvis udgangspunktet er positivt er disse også meget lettere at løse.

Danmark skal være rigt på andet end penge
Velfærd er mere end indkomst!
Der er en tilbøjelighed til at politik kun kommer til at dreje sig om hvem der skal have penge til hvad. Det er unægtelig også vigtigt, men hvis pengene bliver mål frem for et middel, så er politikerne gået galt i byen. Jeg vil arbejde for at der holdes fokus på det i politik, som betyder noget. Danmark skal være rigt på andet end penge!
Velfærd er også:
- at være værdsat hvis man er offentligt ansat
- ikke at skulle sidde i kø på motorvejen
- at kunne gå trygt på gaden
- at have smukke omgivelser
- at vide at man kan blive hurtigt behandlet hvis man bliver syg
- at kunne få en naturoplevelse
- at vide at politikerne ikke er korrupte
- at kriminelle bander ikke kan fungere
- at ens menneskerettigheder bliver respekteret
- at vide at smuk natur og enestående dyrearter ikke er ved at blive udryddet
- at vide at alle mennesker kan få mad nok
- at vide at mennesker ikke er ved at ødelægge klimaet
- at vide at Danmark er en del løsningen på verdens udfordringer og ikke en del af problemet
- at kunne få en kulturoplevelse
- ikke hele tiden at få en ny sagsbehandler
- at kunne færdes trygt i trafikken
- at kunne få et godt sted at bo
- at ens børn kan få en god og lærerig skolegang
- at ens børn bliver set som de unikke personer de er, også i børnehaven

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top