Invent

Blog


Jeg elsker mit rejsekort

Rejsekortet bliver udsat for stor kritik. Jeg rejser meget rundt i hovedstadsområdet og altid med rejsekort, og jeg synes, at det fungerer uden problemer overhovedet og er utrolig smart. Jeg behøver ikke tælle zoner eller tænke på at købe billet overhovedet. Kortet tanker selv op, lige som en telefon, og det eneste jeg skal gøre er at tjekke ind og ud. Hvis jeg skal bruge information om nogle rejser, fx til rejsegodtgørelse, så kan jeg bare logge ind på min konto og printe en oversigt. Ingen krøllede billetter, der kan blive væk. Det er da smart. Jeg indrømmer, at jeg glemte at tjekke ud et par gange i starten. Det var svært for mig at vænne mig til, men nu husker jeg det altid (7-9-13). Det eneste, der irriterer mig er, at man skal rejse relativt meget for at komme op på høje rabattrin på de lange distancer, hvilket skal til for at det på lange distancer kan konkurrere med klippekortene. I hovedstadsområdet er priserne lagt så de fint konkurrerer. Men det er en detalje. Jeg synes, at kortet er en stor praktisk gevinst for mig og synes, at kritikken af kortet er vildt overdrevet.

Læs mere


Elbiler – en afgørende del af løsningen

Jeg har fået nyt job, som sekretariatschef for det nye elbilsekretariat under Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Opgaven er at gøre Hovedstaden til førende elbilregion i Europa. Det er en opgave, som jeg er meget glad for at kunne engagere mig i, da jeg ser den som særdeles væsentlig og perspektivrig, både ift. miljø, klima, økonomi og livskvalitet i byerne.

Elbiler vil formodentlig blive helt afgørende for at få gjort trafikken bæredygtig. Foreløbig har det været småt med fremskridt på trafikområdet. Elbiler kører som almindelige biler, bare stille og forureningsfri. Ingen udstødning og hvis strømmen produceres på fx vindmøller heller ingen anden forurening. Det er super smart. Endda kan de oplades med strøm derhjemme og mange andre steder. OK, der er stadig nogle begrænsninger ift. rækkevidde, da der ikke er hurtig-lade-stationer alle steder endnu, men det kommer hurtigt. Allerede nu er der mange biler, der kan udskiftes med elbiler uden at det giver problemer, men tvært i mod fordele. I elbilsekretariatet, skal vi hjælpe kommuner, virksomheder og private med at finde ud af hvornår, det giver mening at skifte. Jo, flere der skifter, jo hurtigere kommer snebolden til at rulle. Og det er naturligvis ikke let at få folk til at tænke på nye løsninger, når vi nu har vænnet os til benzin-biler, men jeg er sikker på, at det kommer.

Jeg tror, at vi i fremtiden kommer til at tænke tilbage med undren på dengang vi havde benzin-biler kørende osende og larmende rundt i byerne. Nogen spørger til om der ikke også er andre miljøvenlige transport-teknologier. Jeg kan sagtens forestille mig, at andre teknologier, som brint og biogas også kan få en positiv rolle ift. at gøre trafikken bæredygtig og fremtiden kan sagtens blive et mix af teknologier, men til persontransport på en ren og bæredygtig måde, der ser jeg primært elbilen som nøglen.

Læs mere


Lad os nu løfte blikket

Danmark har formandsskabet for EU. Formandsskab for et Europa med udfordringer, der berører os alle om vi kan lide det eller ej. Det er en stor opgave for Danmark, som kunne fortjene meget større opmærksomhed. Vi kan i Danmark have en tendens til at tænke lidt for meget på os selv og på hvad vi selv får her og nu, mens vi glemmer helheden. Når vi taler om Europa, er der store fordele at hente, både for Danmark og for de øvrige lande. Men fordelene kommer netop, hvis vi tør tænke langsigtet og ikke kun på os selv her og nu. Så lad os løfte blikket. Lad os støtte at regeringen bruger kræfter på at gøre en forskel i EU. EU aftaler på energiområdet vil gavne både miljø, klima og danske eksportmuligheder. En stabil økonomi i EU med langsigtede løsninger fremmer tryghed og skaber arbejdspladser. Et velfungerende EU giver Europa en god position ift. USA og Kina. Euroen er i krise, fordi nogle lande har opført sig uansvarligt. Men EU er stadig en væsentlig del af løsningen på både kortsigtede og langsigtede udfordringer, også for Danmark.

Læs mere


Energiaftale ønskes

Hvor jeg dog glæder mig til, at der kommer en energiaftale. Der er så meget Danmark kan gøre, ikke mindst omkring vindmøller og biogas. Det kan både hjælpe erhvervsliv og styrke omstillingen til et bæredygtigt samfund. Det vil koste penge at gøre noget, men det vil koste mindst lige så mange ikke at gøre noget. Hvis vi investerer i grøn teknologi investerer vi i fremtid, i bæredygtighed og eksport. Hvis vi ikke investerer, men fortsætter med at bruge olie og kul, så sender vi bare pengene ud af landet og skaber mere forurening. Det er bare med at komme i gang, og allerhelst med en bred aftale, så der kan være sikkerhed om investeringer.

Læs mere


Euro’en er en del af løsningen

Den europæiske økonomi er i krise. Euroen er presset. Der er taget store beslutninger og der er brug for flere. Men hvad er problem og hvad er løsning? Mange har travlt med at kalde Euro’en en del af problemet. Jeg er uenig og mener, at Euroen er en del af løsningen. Der er en række lande, der har opført sig uansvarligt og det kommer de til at betale en høj pris for. Det vil de have gjort med eller uden Euro. Med Euro’en er det blot blevet tydeligt, at det ikke kun er disse landes problem, men hele Europas, ja faktisk hele verdens. Men sandheden er, at det ville det have været under alle omstændigheder. Uden Euro’en ville det måske ikke have været så tydeligt lige med det samme. Man ville bare hver især have beskyttet sig selv overfor de økonomiske udfordringer i stedet for at finde fælles løsninger. Dermed ville man have trukket hinanden ned. Med Euro’en bliver det tydeligt, at vi har en fælles skæbne og det gør det muligt at finde fælles løsninger. Det er til alles gavn. Derfor hurra for Euro’en. Euro-modstanderne har dog een væsentlig pointe. Den er, at Euro’en kræver mere styring af lande, der ikke lever op til de fælles økonomiske krav. Det bliver af Euro-modstanderne udlagt som noget negativt.  Jeg ser det som en fordel, med mulighed for fælles styring af uansvarlige lande. Euro eller ej vil sådane lande jo blive en belastning for alle. Med Euro’en er der en chance for at stoppe dette i tide med en blanding af pisk og gulerod, hvilket er til alles gavn. Men det kræver, at landene er i stand til at stå sammen og turde tage nødvendige økonomiske beslutninger for at få gevinsterne. Derfor skal man passe på med at lytte til Euro-modstandernes romantiske ord om at stå uden for Euro’en. Det er klart, at der kan være fristende kortsigtede nationalegoistiske argumenter, men når man ser det store og langsigtede billede, så er en velfungerende Euro en del af løsningen. Den bør Danmark støtte og bidrage til ved at være med, ikke ved at stå uden for og satse på, at andre lande løser de fælles udfordringer for os.

Læs mere


Hovedpunkter fra regeringsgrundlag

Her hovedpunkter fra hvad jeg fik ud af at læse regeringsgrundlaget:

Jeg er helt vild med grundværdierne, så meget, at jeg til tider får tårer i øjnene. Tænk, at det virkelig er sandt, at vi har fået en regering, der vægter miljø/klima/bæredygtighed, uddannelse, internationalt udsyn, retssikkerhed mv. og det samtidigt med at der lægges en solid bund af realisme og økonomisk ansvarlighed. Det giver en dejlig følelse. Til gengæld er der naturligt nok rigtig meget som mest er hensigtserklæringer, og der kommer til at være meget arbejde i at få virkeliggjort mange af ønskerne.

Tydelige positive punkter:

- Afstemning om to EU-forbehold omkring ret og forsvar (vigtigt fremskridt for Danmarks samarbejde i EU)

- Afskaffelse af medborgerskabspøve

- Initiativ til 0,7 % netværk for de lande der yder mest i ulandshjælp (god ide at samle foregangslande)

- Undersøgelse af Kattegatbro (jeg havde dog gerne set at der direkte stod man ville arbejde for en forbindelse)

- Dobbelt statsborgerskab (fedt, bl.a. for mine børn)

- Fastholdelse af tilbagetrækningsreform (hvilket er økonomisk vigtigt)

- Ligestilling af fysiske og psykiske sygdomme (det vil forhåbentlig også kan give et skift i tankegang. Alle mennesker kan være psykisk syge i perioder såvel som fysisk syge. Der er behov for anerkendelse af det, så man ikke fastholder mennesker i sygdomsroller.)

- Ingen grænseanlæg, hvilket er super godt, da det både var spild af penge og elendigt signal

- Reform af førtidspension og flexjob med mere forebyggelse

- Kontanthjælpesreform, så færre får laveste ydelser

- Undersøge suspension af værnepligt (værnepligt er efter min mening dybt forældet)

- Prioritering af kunst og kultur også i uddannelser (det styrker både livskvalitet og innovationskraft)

- Grundlovskommission (jeg tror ikke at de der ikke ønsker en grundlovsopdatering har læst grundloven)

- Højere kvalitet i dagtilbud, bl.a. via minimumsnormeringer

- Innovationsstrategi

Særligt på miljø/natur/energi-området:

- Danmark som grønt demonstrationsland

- Skatteomlægning, der sikrer incitatmenter til at handle grønt

- Fremme af energibesparelser

- 50% af el fra vindmøller i 2020

- Forpligtende bæredygtighedsstrategi

- Fremme af miljøteknologi, bl.a. biogas

- Ny beregningsform for investeringer (det er der brug for, hvor alle forhold tænkes ind i investeringer, hvilket gør mijømæssig bæredygtighed mere interessant)

- Betalingsring i hovedstaden (jeg tror, at det kan bliver godt)

- Reform af bilafgifter (det er fjollet, at det er dyrt at købe bil, men relativt billigt at køre i den. Så heller omvendt)

- Mere skov

- Flere sammenhængende naturområder

- Cykelpuljer (cyklisme er sundt, rent, god reklame for Danmark)

- Undersøge muligheder for justering af færdselslov for at fremme cyklisme

- Omlægning del af landbrugsstøtte til mere natur og landdistriktsudvikling

- Arbejde med bæredygtig byudvikling

- Undersøge muligheder for at få bæredygtighed integreret i de politiske beslutningsprocesser (det er lige sådan jeg mener, at der bør tænkes)

- Klimalov

- Naturplan (der er behov for at tænke samlet)

- Energiaftale (burde have været vedtaget under den tidligere regering og haster efterhånden)

 

 

Læs mere


Bæredygtighedspolitik

Den radikale hovedbestyrelsen besluttede i går, at gøre mig til formand for et såkaldt “Programudvalg for Bæredygtighed”. Udvalget skal udvikle og formulere den radikale politik på området. Bæredygtighed skal her læses som primært miljømæssig, men vi skal naturligvis også tænke økonomisk og social bæredygtighed ind, hvor det hænger sammen. Kernen bliver en såkaldt skrivegruppe. Medlemmerne er ikke valgt endnu, men vil blive det inden for et par uger.
Desuden kan vi jo rådspørge vidt og bredt, hvilket jeg har tænkt mig at gøre meget brug af.

Læs mere


Tonen betyder noget

Det er blevet sagt mange gange i valgkampen, at tonen betyder noget. Jeg vil dog gerne sige det igen, især efter gennem valgkampen at have lagt meget mærke til det. Til de debatter jeg har været til i Østjylland har jeg faktisk haft en klar fornemmelse, at der på tværs af partierne har været en generel enighed om at man behandler hinanden ordentligt og ikke går efter at svine hinanden eller hinandens politik til. I stedet er de fleste gået efter at forklare egen politik og i en del tilfælde har jeg endda oplevet at politikerne lyttede til hinanden. Dette falder lettere for nogen end andre, men det store billede er, at det er gået rigtig godt i det østjyske. Tak for det. Til gengæld vil jeg sige, at det jeg har oplevet på nationalt TV med begivenheder a la sportskampe og kandidater (desværre også statsministerkandidater), der sviner hinanden til, og absolut ikke lytter, er trist og ærgerligt. Men forhåbentligt kan ånden fra det østjyske (og forhåbentlig også fra andre landsdele) brede sig til Borgen. Jeg mener, at det er vigtigt af lytte til og prøve at forstå andres synspunkter, også selv om man er meget uening.

Læs mere


Valgvideo

Interesserede kan se min valgvideo hos TV2 Østjylland her:
http://www.tv2oj.dk/artikel/81383

Læs mere


Ansvarlighed, tillid og bæredygtighed i stedet for blokpolitik

Danmark har brug for at få genindført det samarbejdende folkestyre. Brede og langsigtede løsninger, i stedet for blokpolitik og væren-sig-selv-nok. Et nyt flertal med radikal indflydelse skal arbejde for tillid og ansvarlighed. Tillid til bl.a. lærere. Ansvarlighed ift. at skabe langsigtede løsninger, der holder, både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Vi skal se på alle nye forslag med de øjne, at de skal være bæredygtige. Der er ingen holdbare alternativer til bæredygtighed.

Læs mere

Kontakt mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

  • speech_white Tlf. 24 63 88 68
  • mail_white kaare@albrechtsen.net
  • skype_white kaare-albrechtsen
Scroll to top